Phim Cách Nhiệt sườn xe Ô Tô gói siêu cách nhiệt

( 0 đánh giá) 977 Đã bán

2.552.000

Vị trí phim cách nhiệt 3M gói tiêu chuẩn lắp đặt trên ô tô:

  • Kính lái: IR50 – 3M
  • Kính sườn trước: CS20/CS05 – 3M
  • Kính sườn sau: CS20/CS05 – 3M
  • Kính hậu: CS20/CS05 – 3M
  • Thời gian lắp đặt: 80 phút
  • Thời gian bảo hành: 10 năm