Lưới chống chuột vào khoang máy xe ô tô Vinfast Lux SA2.0, Vinfast Lux A2.0,Vinfast Fadil,Vinfast President,Vinfast VF e34, Vf5, Vf6, VF7, VF8, Tấm chắn chuột, quây chống chuột, Rào chống chuột vào ô tô,chống chó cắn, chống Đá văng vào thành xe, Hiệu quả, Nanopk .

2.500.000

Lưới chống chuột vào khoang máy xe ô tô Vinfast Lux SA2.0, Vinfast Lux A2.0,Vinfast Fadil,Vinfast President,Vinfast VF e34, Vf5, Vf6, VF7, VF8, Tấm chắn chuột, quây chống chuột, Rào chống chuột vào ô tô,chống chó cắn, chống Đá văng vào thành xe, Hiệu quả, Nanopk

Chiều cao lưới 80cm :

+20cm dưới cùng là lưới inox chống rỉ cao cấp có chức năng làm đau chân và răng chuột khi chuột bò lên (lưới được thiết kế nhọn và sắc để làm chuột sợ) – sản phẩm có điểm khác biệt lớn so với thị trường

+60cm trên là nhựa dẻo cao cấp không bị lão hóa , bên ngoài được phủ lớp nỉ cao cấp chống xước sơn xe.

Lưới chống chuột vào khoang máy xe ô tô Vinfast Lux SA2.0, Vinfast Lux A2.0,Vinfast Fadil,Vinfast President,Vinfast VF e34, Vf5, Vf6, VF7, VF8, Tấm chắn chuột, quây chống chuột, Rào chống chuột vào ô tô,chống chó cắn, chống Đá văng vào thành xe, Hiệu quả, Nanopk
Lưới chống chuột vào khoang máy xe ô tô Vinfast Lux SA2.0, Vinfast Lux A2.0,Vinfast Fadil,Vinfast President,Vinfast VF e34, Vf5, Vf6, VF7, VF8, Tấm chắn chuột, quây chống chuột, Rào chống chuột vào ô tô,chống chó cắn, chống Đá văng vào thành xe, Hiệu quả, Nanopk

 

 

Lưới chống chuột vào khoang máy xe ô tô Vinfast Lux SA2.0, Vinfast Lux A2.0,Vinfast Fadil,Vinfast President,Vinfast VF e34, Vf5, Vf6, VF7, VF8, Tấm chắn chuột, quây chống chuột, Rào chống chuột vào ô tô,chống chó cắn, chống Đá văng vào thành xe, Hiệu quả, Nanopk .
Lưới chống chuột vào khoang máy xe ô tô Vinfast Lux SA2.0, Vinfast Lux A2.0,Vinfast Fadil,Vinfast President,Vinfast VF e34, Vf5, Vf6, VF7, VF8, Tấm chắn chuột, quây chống chuột, Rào chống chuột vào ô tô,chống chó cắn, chống Đá văng vào thành xe, Hiệu quả, Nanopk .

Chiều cao lưới 80cm :

+20cm dưới cùng là lưới inox chống rỉ cao cấp có chức năng làm đau chân và răng chuột khi chuột bò lên (lưới được thiết kế nhọn và sắc để làm chuột sợ) – sản phẩm có điểm khác biệt lớn so với thị trường

+60cm trên là nỉ cao cấp không bị lão hóa có thêm thành phần đặc biệt PE giúp tăng độ bền và độ dẻo dai cho sản phẩm, mua lần xài hết đời xe.

Thông tin chi tiết lưới: Xem dưới đây để hiểu rõ chống chuột và chất lượng sản phẩm NANOPK